Cases industrialitzades

10/06/2019

O més conegudes com a cases prefabricades

Les cases industrialitzades, o més conegudes com prefabricades, han arribat per quedar-se.

La tecnologia avança dins del sector de la construcció i a bloc HABITATGE apostem per la incorporació d'elements estructurals industrialitzats, com són l'entramat lleuger.

Cada vegada son mes les persones interessades en aquest producte i una prova n'és l'augment, de quasi el 50% durant el darrer any, de les recerques realitzades a internet. També el fet que les grans promotores del país ja aposten per la construcció dels seus habitatges en fàbrica.

Si és cert, però, que el terme "prefabricat" continua causant cert rebuig en la població pel fet que encara s'associa a una baixa qualitat, un disseny simple o una poca resistència. La realitat està molt lluny de tot això i a bloc HABITATGE us ho mostrem.

 

El terme prefabricat significa realitzat en fàbrica, per tant el terme correcte seria industrialitzat. Mitjançant una producció prèviament definida i totalment especialitzada i controlada, es garanteix una major qualitat del producte final.

No és el mateix construir en un entorn tancat i supervisat en els diferents punts del procés d'elaboració, que en un entorn exposat a les inclemències del temps i amb un responsable d'obra que ha de tenir els ulls posats en tot el procés de construcció de l'habitatge.

 

LA NOSTRA APOSTA

Els elements (parets, envans i forjats) són fabricats mitjançant un procés de producció industrialitzat, segons els plànols prèviament acordats amb el client.

Els avantatges que aporta aquest sistema als nostres projectes són la rapidesa (formació d'estructures en 3-5 dies), i l'alta eficiència energètica, fet que permetrà estalviar als futurs propietaris una quantitat significativa en calefacció i refrigeració.

 

 

COMPOSICIÓ DELS ELEMENTS INDUSTRIALITZATS

PARETS EXTERIORS

Oferim fins a 4 tipus d'entramats diferents, des del N100 i fins al N125, per a aconseguir l'eficiència energètica requerida pel client. Les diferències que incorporen cadascun d'ells, partint com a base del N100, són les següents:

 

N100

Tauler de ciment fusta – 12mm

Làmina impermeable transpirable

Carcassa de fusta 45x145 mm

Llama de roca D30 – 150 mm

Barrera de vapor

OSB 10 mm

Contra reforçament de llistó 45x45, en horitzontal

Llana de roca horitzontal D30 – 50 mm

Tauler de guix fusta de 12 mm

 

N110

Llana de roca premsada (SATE) D150 – 50 mm

 

N120

Fibra de fusta encadellada (SATE) D180 – 52 mm

 

N125

Placa de cartró guix 12 mm

 

DIVISÒRIES INTERIORS

La composició de les parets divisòries (envans) consten principalment de taulers de guix-fusta, carcassa de fusta i llana de roca. A més, segons les necessitats del client, disposem de fins a 6 models d’aïllament del soroll intern de l’habitatge. També podrà escollir els acabats de cadascuna de les parets divisòries.

             

 

FORJATS

Amb els forjats d'entre planta o de sostre o guàrdia continuem aportant al projecte elements que permetran una alta eficiència energètica. Aquest suportarà el seu propi pes i el de les sobre càrregues dinàmiques, les quals es transmetran cap als forjats i a la resta d'elements estructurals com la fonamentació, els murs i les parets exteriors i divisòries.

         

 

COBERTES

Les cobertes de fusta industrialitzades incorporem un sistema que permet adaptar-les a qualsevol mena d'habitatge, convertint aquest element estructural en la solució perfecta.

Utilitzades sobretot per la seva lleugeresa, són recomanables per la seva fiabilitat en la impermeabilització, resistència i durabilitat.

Les opcions de les cobertes de fusta industrialitzades estan entre les encavallades lleugeres de fusta amb acoblaments metàl·lics, i els panells personalitzats, en funció de la pendent prevista per cada habitatge. Amb això aconseguim des d'una coberta inclinada amb acabat en teula, i fins a una coberta plana rematada amb murets.

               

 

NORMATIVES I MEDI AMBIENT

Tots els elements descrits anteriorment estan fabricats en compliment de les normatives vigents.

Les cases industrialitzades es troben sota la mateixa legislació que les construccions tradicionals, per tant garanteixen el compliment de la Llei d’Ordenació d’Edificis (LOE) i del Codi Tècnic d’Edificació (CTE).

 

 

Vine a comprovar-ho. 

Visita un habitatge industrialitzat.

 

Truca'ns al 671616073

Sol·licita una visita: info@blochabitatge.com