El sistema CAVITI: Què és i per a què es fa servir?

16/12/2020
E.P.V.

El sistema constructiu CAVITI és un dels més competitius quant a qualitat-preu per a realitzar forjats.

 

El sistema constructiu CAVITI és un dels més competitius quant a qualitat-preu per a realitzar forjats.

Aquest es desenvolupa l'any 1998, sent un sistema pioner en la incorporació d'elements plàstics com encofrats per a la construcció. És un sistema de forjat amb una gran qualitat tècnica, ja que ofereix unes prestacions que resolen satisfactòriament la realització d'un forjat de qualitat, estalviant en temps, gràcies al fet que la seva col·locació i acabat s'executa en un període molt curt, i a més, ofereix un gran estalvi econòmic, ja que es produeix amb la utilització de nous materials menys pesats i més econòmics, com el polipropilè.

Les seves característiques i utilitats principals són:

  • Simplifica l'execució de sostres sanitaris, soleres ventilades i recrescuts alleugerits amb reducció de temps i costos.
  • Consta d'elements prefabricats de polipropilè reciclat termo-injectat de color negre, que s'acoblen entre si de forma ràpida i senzilla, formant un encofrat continu amb els seus propis suports.
  • És un sistema compromès amb el medi ambient, ja que els seus encofrats es fabriquen amb el 100% de matèries primeres reciclades, es col·loca molt ràpidament, i es redueix el consum de material i els costos en la posada en obra i muntatge.
  • El sistema constructiu CAVITI es compon a partir de la unió de peces d'encofrat perdut d'altures variables en funció de les característiques d'obra i de projecte.
  • Els encofrats perduts CAVITI presenten una geometria sinusoidal lleugerament plana a la part superior, presentant una pluralitat de nervis ortogonals entre si i equidistants, que parteixen des de la part central de la peça descendint a través de la seva geometria fins a derivar als pilars estructurals de l'encofrat que es troben en els vèrtexs d'aquesta.
  • Les peces s'uneixen entre si mitjançant els galzes, i en l'ordre que marquen les fletxes indicatives situades a la cúpula superior dels mòduls, donant lloc a la formació de la solera.
  • Aquest sistema et permet la col·locació de tots els elements singulars com arquetes, pous, etc., durant la fase de col·locació del forjat i que quedi íntimament integrat i alhora accessible per a posteriors usos.

En definitiva: si us esteu plantejant fer-vos un habitatge, el sistema constructiu CAVITI és una molt bona opció per a fer un forjat segur, pràctic, econòmic i sostenible!