Gabions de pedra, alternativa constructiva per realitzar murs i elements decoratius

15/04/2021
E.P.V.

Els gabions de pedra permeten una gran diversitat d’usos: des de la creació de murs, fins a la multitud de possibilitats decoratives que ofereix per a jardins, parcs i mobiliari urbà.

 

Els gabions són estructures realitzades amb malles de ferro galvanitzat o acer inoxidable que s’emplenen de pedres, o d’altres materials com ara fusta, runes, plantes, etc. Aquests són una solució molt eficaç per absorbir soroll, i tenen una alta capacitat de drenatge i verticalitat, ja que el gabió actua per pròpia gravetat, permetent una gran diversitat d’aplicacions, i essent una alternativa constructiva a un mur de formigó o un mur de pedra convencional.

Tot i que és habitual veure gabions en forma de caixes, aquests poden tenir molts aspectes diferents, en funció del projecte a realitzar i la funcionalitat desitjada.

 

Les característiques principals d’aquest sistema són:

 • Element estètic i decoratiu.
 • Ràpid i fàcil de col·locar.
 • Tipologia i color a escollir (en funció de la pedra que s’empri).
 • Producte natural, sense l’agressivitat d’altres materials com el formigó.
 • Acabat perfecte gràcies a les gàbies compactades amb taula vibradora, arestes rectes i cares completament planes.
 • Resistent a la corrosió.
 • Flexibilitat a l’hora de transportar: muntat amb les pedres dins o desmuntat.
 • Reutilitzable en projectes temporals.
 • Muntatge ràpid: No és necessària una cimentació prèvia.
 • Muntatge fàcil i ràpid, que permet realitzar el muntatge en temps rècord.
 • Gran varietat de mides, oferint flexibilitat a l’hora de dissenyar i crear composicions i projectes.

 

Alguns dels usos que li podem donar als gabions, són:

 • Murs de contenció: Aquests estan dissenyats per complir amb la funció de mur de contenció, per mantenir una diferència en els nivells de sòl. Els gabions de pedres constitueixen un grup important d’elements de suport i protecció.
 • Decoratius: gràcies als diferents formats que poden tenir i la diversitat de tonalitat, es poden emprar com element decoratiu en espais públics, jardins, etc.
 • Conservació de sòls: emprar gabions ajuda a controlar l’erosió hídrica, fenomen molt perjudicial per als sòls, ja que a causa d’aquesta es perden grans superfícies de sòls fèrtils, a causa del despreniment del material. Amb els gabions, evitem aquests despreniments.
 • Control de rius: L’ús de gabions de pedra pels rius evita erosions, transport de materials i esfondraments de marges. També, serveixen per controlar creixents, protegint valls i poblacions contra inundacions.

 

En definitiva, els gabions de pedra permeten una gran diversitat d’usos: des de la creació de murs, fins a la multitud de possibilitats decoratives que ofereix per a jardins, parcs i mobiliari urbà.

 

Si t’agrada aquest sistema, i vols més informació, no dubtis en contactar amb nosaltres!