Què és el certificat final d'obra?

18/05/2021
E.P.V.

El certificat final d'obra és un document que es demana un cop finalitzada una obra o reforma, el qual, garanteix que aquesta obra ha estat acabada correctament.

 

Generalment aquest document serveix perquè a continuació, l'immoble construït o reformat pugui ser habitat. De fet, després d'aconseguir el certificat de final d'obra, ja es pot emetre la cèdula d'habitabilitat, en el cas de la construcció d'habitatges nous.

El certificat final d'obra recull tota la informació relacionada amb l'obra i els treballs realitzats. Disposar d'aquest document ens proporciona seguretat i garantia dels treballs realitzats en l'obra o reforma.

 

Qui emet el certificat de final d'obra?

Habitualment, la persona encarregada emetre aquest document és el responsable o director de l'obra i director d'execució, i aquest ha de tenir obligatòriament una titulació oficial (arquitecte).

A més, per poder emetre aquest certificat, cal que el document estigui adequadament visat pel col·legi professional d'arquitectes o arquitectes tècnics.

 

Quins són els requisits per sol·licitar el certificat final d'obra?

Els requisits necessaris per obtenir el certificat de final d'obra són els següents:

  1. Que l'obra aquesta efectivament finalitzada
  2. Tenir el llibre d'ordres
  3. Tenir els plànols finals de l'obra
  4. Tenir el visat de col·legi d'arquitectes

 

Un cop obtingut el certificat, podrem seguir amb les altres gestions per poder donar l'obra per acabada.