Què es el SATE o Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior?

03/06/2019

T'ho expliquem

 

Què és el SATE o Sistema d'Aïllament Tèrmic Exterior?

Quan parlem del SATE, ens referim a un dels elements més característics del sistema d'aïllament tèrmic exterior d'un edifici. Col·locat mitjançant la fixació mecànica o adhesiva en la cara exterior de l'edifici, i protegit per un revestiment exterior, permet un estalvi substancial d'energia.

És utilitzat per a la rehabilitació d'edificis i per a obres de nova construcció, ja que l'aïllament d'una façana per l'exterior frena l'entrada de calor a l'estiu i la pèrdua de calor a l'hivern, aconseguint així un ambient saludable i confortable, alhora que aconseguim un estalvi important en calefacció i aire condicionat.

Els SATE es classifiquen en funció dels materials aïllants que s'utilitzin i també segons el tipus d'acabats. És important respectar la concepció del SATE com un sistema de façanes integral, pel que cada component forma part del conjunt.

Aquests sistemes tenen els seus orígens a Suècia entorn el 1940, i durant els anys 50 es varen estendre cap a Alemanya i Suïssa, essent aquests països principalment centre europeus els que, necessitats de rehabilitar edificis envellits i amb una gran escassetat de sòl urbanitzable, varen optar per aquest sistema idoni per a l'adaptació en edificis ja construïts.Perquè aïllar amb SATE?

Un SATE que incorpora un òptim gruix d'aïllament garanteix disminucions molt importants de l'energia dissipada cap a l'exterior, el que suposa una reducció del consum de combustibles d'entorn el 30%, aconseguint un estalvi energètic continu i consistent.

Són varis els avantatges del sistema d'aïllament tèrmic exterior, i les principals són:

  • Eliminació de fronts de forjat, pilars i caixes de persiana.
  • Es redueix el risc de condensacions.
  • Són impermeables a l'aigua de la pluja i permeables al vapor d'aigua.
  • Re valoren l'immoble econòmicament.
  • L'espai interior habitable de l'habitatge no es veu reduït.
  • Reducció del consum energètic, per tant, estalvi econòmic.A bloc HABITATGE incorporem aquest sistema, junt amb altres elements, als projectes més eficients.

Us mostrem el més recent, un habitatge unifamiliar aïllat construït a Caldes de Malavella, el qual disposarà d'una qualificació energètica A+.