Què podem fer nosaltres per contribuir a evitar el canvi climàtic? - Post 2

04/10/2019
E.P.V.

Energies renovables, sistemes d’aprofitament de recursos i acabats

Seguint amb el tema del canvi climàtic que comentàvem la setmana passada a l'anterior post "Què podem fer nosaltres per contribuir a evitar el canvi climàtic? - Ubicació i Aïllament", a continuació detallarem algunes opcions d'energies renovables, de sistemes d'aprofitament de recursos, i d'acabats que podem emprar en la construcció del nostre habitatge sostenible, eficient i respectuós amb el medi ambient.

 

Energies renovables

Pel que fa a les energies més eficients que es poden usar en un habitatge, les guanyadores són l’aerotèrmia i la solar.

     

L'aerotèrmia consisteix a col·locar bombes de calor dissenyades per aportar refrigeració a l'estiu, calefacció a l'hivern i, si es vol, aigua calenta tot l'any. Aquesta funciona extraient energia continguda en l'aire, fins i tot amb temperatures exteriors sota zero, i la transfereix a l'habitació o a l'aigua corrent. Això s'aconsegueix mitjançant el cicle termodinàmic que utilitza un gas refrigerant per extreure calor de l'aire exterior.

Les principals característiques de l'aerotèrmia són:

 • Alta eficiència. Consumeix menys energia que els sistemes de calefacció tradicionals i això s'aprecia en la factura mensual.
 • És una energia renovable i per tant sostenible.
 • No requereix gairebé manteniment
 • No produeix combustió, de manera que no hi ha fum ni residus. 
 • És més segura.
 • Tota la casa pot funcionar exclusivament amb electricitat, sense necessitat de contractar gas o subministraments de combustible. 
 • Pot oferir aire condicionat.
 • La instal·lació de l'aerotèrmia és molt més senzilla i millor que una de funcionament amb energies no renovables.
 • Es poden combinar les seves sortides (radiadors tradicionals, terra radiant, bombes de calor, etc.).
 • És la calefacció amb menor consum energètic.

 

Pel que fa a l'energia solar, aquesta utilitza la llum del sol per generar energia. Per fer-ho, s'utilitzen plaques solars (que es col·loquen a les cobertes o a alguna zona del jardí dels habitatges), que transformem els rajos ultraviolats, la llum del sol i la calor en energia tèrmica (que serveix per escalfar l'aigua) o fotovoltaica.

Aquest tipus d'energia cada cop és més coneguda, però el seu elevat cost està dificultant que s'utilitzi amb més freqüència.

 

Sistemes d’aprofitament de recursos

Actualment hi ha molts sistemes d'aprofitament que permeten fer un ús eficient i ecològic dels recursos que ens ofereix l'entorn. Un parell d'exemples aplicats a la construcció d'un habitatge són:

 • Sistema de recollida d'aigües pluvials, mitjançant canals a la coberta de la casa. També, es pot construir un pou o una bassa a la zona del jardí, per recollir el màxim possible, i després poder usar-la.
 • WC orgànic: les deposicions aniran a parar a un dipòsit, per poder aprofitar-les per fer compost.

Acabats

Finalment, per construir un habitatge sostenible i respectuós amb el medi, podem usar pintures naturals, que no generen emissions pròpies, i són 100% transparents pel que fa a la composició (fabricades a partir de compostos renovables i biodegradables), acabats en suro, que ajuden a impermeabilitzar les superfícies, i té un impacte mediambiental molt baix, fusta OSB, que té propietats aïllants i tèrmiques, o fang cuit, material molt resistent que es pot reciclar i reincorporar-se al circuit de fabricació de matèria primera. Aquest últim té qualitats tèrmiques i d'aïllament, i proporciona uns acabats rústics molt característics a les llars.


A Bloc Habitatge treballem cada dia per estar assabentats de les últimes novetats en eficiència energètica i en respecte mediambiental. Si tens qualsevol dubte o consulta sobre els nostres habitatges sostenibles, o tens alguna idea nova, contacta'ns!