Què són les plaques alveolars?

18/02/2021
E.P.V.

Descobreix com em fet els últims forjats de la coberta.

 

La placa alveolar és un sistema constructiu innovador per a lloses de cobertes, entrepisos i murs, que consisteix en una placa prefabricada i pretensada, amb alvèols longitudinals intermedis (la missió fonamental dels quals és alleugerir el pes de l'element, buscant una secció resistent que optimitzi la relació estructural-material), d'ample constant, unidireccional, amb juntes laterals transmissores d'esforços a plaques adjacents.

A dins de les plaques es col·loquen cables pretensats de gran resistència i fortalesa, tots ells integrats al seu interior.

Les plaques alveolars buides són peces estructurals altament desenvolupades, i s'empren a nivell mundial gràcies als seus molts avantatges i diverses aplicacions.

 

Algunes de les seves característiques són...

 • Major capacitat de càrrega amb peralts reduïts
 • Elevada capacitat a flexió negativa i tallant
 • Eficient i econòmica pel seu cost directe
 • Simplicitat constructiva: redueixen en errors i deixalles
 • Element autoportant que permet l'eliminació de l'apuntalament i cindri
 • Element versàtil i de gran lleugeresa pels seus alvèols interiors
 • Alta capacitat contra incendis, i alt nivell tèrmic i acústic
 • Resistència a ambients industrials severs
 • Possibilitat de continuar els treballs en forma immediata
 • Deformacions mínimes i fissuracions nul·les
 • Pot funcionar com una llosa aïllada o composta
 • Alt control de qualitat d'acord a normes i especificacions (ACI i NTC)

 

Les seves aplicacions...

En posició horitzontal

 • Llosa de entrepís i coberta
 • Passarel·les i petits ponts
 • Cobertes de dipòsits i canals
 • Tapes de fonamentació
 • Graderies i tribunes
 • Obres hidràuliques i industrials
 • Escales i rampes

 

En posició vertical

 • Murs de naus industrials i comercials
 • Murs d'edificis d'alta seguretat
 • Murs de dipòsits i sitges
 • Murs de gran alçada
 • Murs de contenció
 • Murs perimetrals

 

A Bloc Habitatge hem fet servir les plaques alveolars per realitzar el forjat de la coberta (o sostre de l’habitatge) dels 2 últims habitatges que hem construït.  Si vols veure el resultat en directe, contacta’ns!