Quins impostos he de pagar si em faig una casa?

28/02/2020
E.P.V.

El cost total de la construcció d’un habitatge sempre acaba incrementant-se a causa dels impostos. Vols saber quins són?

 

El cost total de la construcció d’un habitatge sempre acaba incrementant-se a causa dels impostos. Sovint però, aquest increment és desconegut per a molts, i per això, a continuació, us fem un petit resum de quins impostos són, i quines possibilitats de gestió hi ha:

 

Si comencem pels impostos associats a la compra del solar, hem de tenir en compte que:

 

 • Si li comprem el solar a una empresa:
  • El preu del solar s’incrementarà un 21%, a causa de l’IVA.
  • També, s’haurà de pagar l’impost relatiu als Actes Jurídics Documentats (AJD) de la Generalitat: un 1,5% del total del solar.
  • Per últim, s’han de tenir en compte les despeses de gestoria, notari i registre: uns 600€

 

A tall d’exemple:

Preu solar: 30.000€ + 21% IVA (6.300€) = 36.300€

Actes Jurídics Documentats (AJD): 450€

Despeses de gestoria, notari i registre: 600€

TOTAL SOLAR AMB IMPOSTOS: 37.350€

 

 

 • Si li comprem el solar a un particular:
  • El preu s’incrementarà un 10%, a causa de l’ITP (Impost de transmissió patrimonial).
  • També, s’haurà de pagar l’impost relatiu als Actes Jurídics Documentats (AJD) de la Generalitat: un 1,5% del total del solar.
  • Despeses de gestoria, notari i registre: uns 600€

 

A tall d’exemple:

Preu solar: 30.000€ + 10% IVA (3.000€) = 33.000€

Actes Jurídics Documentats (AJD): 450€

Despeses de gestoria, notari i registre: 600€

TOTAL SOLAR AMB IMPOSTOS: 34.050€

 

Podem veure doncs, que la compra a un particular pot sortir més econòmica, a causa de la diferència entre el 21% d’IVA i el 10% d’ITP.

 

Pel que fa als impostos relacionats amb el projecte i la construcció de l’habitatge, el preu varia segons si es fa a través d’uns tècnics, o a través d’un constructor. Per exemple:

 

 1. Si es fa a través d’un tècnic:
  • El preu del projecte s’incrementarà un 21%, a causa de l’IVA.
  • S’haurà de pagar al constructor a part, sumant un 10% d’IVA al cost d’aquest.
  • També s’haurà de pagar l’ICIO (Impost de construcció i obres), per l’obtenció de la llicència d’obres (l’import anirà en funció del municipi).
  • Impost relatiu als Actes Jurídics Documentats (AJD) de la Generalitat: un 1,5% del total del cost de construcció.
  • Despeses de gestoria, notari i registre: uns 2.000€

 

 A tall d’exemple:

Preu projecte: 15.000€ + 21% IVA (3.150€) = 18.150€

Preu construcció: 135.000€ + 10% IVA (13.500€) = 148.500€

Impost de construcció i obres: 4.000€, per exemple.

Actes Jurídics Documentats (AJD): 2.025€

Despeses de gestoria, notari i registre: 2.000€

TOTAL PROJECTE + CONSTRUCCIÓ + LLICÈNCIA, AMB IMPOSTOS = 174.675€

 

 

 1. Si es fa a través d’un constructor, i sempre que l’habitatge que s’hagi de construir sigui per a ús habitual:
  • Al preu total del projecte i de la construcció s’hi ha de sumar un 10% d’IVA.
  • També s’haurà de pagar l’ICIO (Impost de construcció i obres), per l’obtenció de la llicència d’obres ((l’import anirà en funció del municipi).
  • Impost relatiu als Actes Jurídics Documentats (AJD) de la Generalitat: un 1,5% del total del cost de construcció.
  • Despeses de gestoria, notari i registre: uns 2.000€

 

A tall d’exemple:

Preu total projecte i obra: 150.000€ + 10% IVA (15.000€) = 165.000€

Impost de construcció i obres: 4.000€ aprox.

Actes Jurídics Documentats (AJD): 2.025€

Despeses de gestoria, notari i registre: 2.000€

TOTAL PROJECTE I CONSTRUCCIÓ + LLICÈNCIA, AMB IMPOSTOS = 173.025€

 

Si encara tens algun dubte, no dubtis en contactar amb nosaltres, estarem encantats d’assessorar-te!