Vull posar el meu habitatge a la venda: a quin preu l’he de vendre?

17/11/2020
E.P.V.

Si t’estàs plantejant vendre un habitatge, i no saps quin valor posar-li al teu immoble, a continuació t’expliquem els factors que es tenen en compte a l’hora de valorar -o taxar- un immoble per posar-lo a la venda.


Si t'estàs plantejant vendre un habitatge, i no saps quin valor posar-li al teu immoble, a continuació t'expliquem els factors que es tenen en compte a l'hora de valorar -o taxar- un immoble per posar-lo a la venda.

Primer de tot, hem de saber que taxar un habitatge serveix per saber el preu d'aquest dins el mercat immobiliari. Les taxacions les realitzen professionals homologats (si necessites que et fem una taxació, contacta amb nosaltres!), els quals analitzen diversos valors per a determinar el valor total de l'habitatge. És per aquest motiu que realitzar una taxació és imprescindible a l'hora de vendre un habitatge, ja que garanteix tant al comprador com al venedor que el que s'està demanant o pagant per aquest habitatge està dins del preu de mercat: ni molt per sobre ni molt per sota.


Quins elements influeixen en la taxació

És important tenir en compte que el valor de l'habitatge està influenciat pel moment en què es fa la taxació. Per això, la taxació només té validesa durant els sis mesos següents a la data d'emissió.

**NOTA: Això, en principi, no hauria de ser cap problema, ja que si l'habitatge està a preu de mercat (gràcies a la taxació), vendre'l dins d'aquest període de temps ha de ser relativament senzill. Normalment, els habitatges que no estan a preu de mercat són els que més triguen a vendre's. No obstant això, si la compravenda de l'habitatge es posposa un any, caldrà tornar a realitzar la taxació per adaptar, de nou, el seu valor al mercat.**


Elements que tenen en compte els taxadors a l'hora de valorar un immoble:

  • Situació geogràfica: aquesta és la raó principal per la qual el metre quadrat té valors diferents d'un municipi a l'altre. No és el mateix viure en un poble de 5.000 habitants que a Barcelona. La localització de l'immoble és un factor determinant a l'hora de valorar-lo.
    Metres de l'habitatge: la mida de la casa, així com la seva orientació i alçada, en el cas dels pisos, també influeix en el seu valor (un pis de 50m2 no costarà el mateix que una casa de 120m2).
  • Estat de l'habitatge: Obra nova, Rehabilitat, Reformat, Bon estat de conservació... Com més ben conservat està l'habitatge, més alt serà el seu valor. A més, si ofereix altres característiques com per exemple, ascensor dins la finca, també es tindrà en compte.
  • Dades actuals de mercat: el taxador compara diferents immobles a la mateixa zona i calcula el valor en funció dels metres quadrats que té el lloc (les zones amb més demanda i menys oferta seran més cares que les que tenen molta oferta i poca demanda).
  • Qualificació energètica: aquest factor ha agafat importància en els últims anys. Es poden trobar habitatges amb valors que van des de la A fins a la G, sent la primera un habitatge amb la màxima eficiència i estalvi d'energia. Per tant, els immobles amb valors A, B o C seran els que obtinguin millor qualificació, i un valor econòmic més elevat. Per fer aquesta valoració es té en compte: tipus de calefacció, aïllament de l'edifici, electrodomèstics i materials que s'han utilitzat en la seva construcció.

 

Documents que necessita el/la taxador/a per realitzar l'estudi

Per poder fer una valoració acurada de l'immoble, el propietari de l'habitatge haurà d'aportar al taxador els següents documents:

  • Nota simple en el registre.
  • Els plànols de l'immoble (on aparegui la titularitat de la casa, així com el nom dels propietaris).
  • L'escriptura de la propietat (perquè pugui comprovar les dades de l'immoble).
  • Certificació registral acreditativa de la titularitat i càrregues de l'immoble, així com la seva descripció completa, inclosos els drets reals i les seves limitacions.

 

Per últim, cal destacar que avui dia, i gràcies a tota la informació que tenim al nostre abast, si posem un preu molt elevat o molt baix al nostre habitatge, serà molt difícil -o pràcticament impossible- vendre'l, ja que els compradors solen saber el preu de mercat de la zona que els interessa (investiguen molt, abans de llençar-se a la piscina). Per tant, un preu massa elevat o massa baix acostuma a espantar a compradors potencials.

En definitiva, a l'hora de vendre un habitatge és important deixar de banda la part més sentimental que tenim cap a ell, i valorar-lo a través d'un professional, per garantir-nos una venda ràpida, correcta i segura.