ESTRUCTURES INDUSTRIALITZADES

A Bloc Habitatge, com a distribuïdors i col·laboradors de Sismo Spain a Catalunya, realitzem estructures industrialitzades integrals d’habitatges amb el sistema constructiu SISMO, el qual integra estructura, tancament i aïllament tèrmic en un sol procés constructiu, buscant una eficiència energètica superior, i complint amb el Codi Tècnic d’Edificació (CTE). 

 

SISTEMA CONSTRUCTIU

SISMO és un sistema de construcció industrialitzada innovador, que centra la seva activitat en la fabricació de panells de construcció personalitzats i d'alta qualitat per a habitatges unifamiliars i edificis de tota mena. Aquest sistema el compta amb més de 30 anys de pràctica i s’utilitza en 88 països de món.

Principalment, aquest sistema s’utilitza per realitzar tancaments, forjats i cobertes, encara que també es pot utilitzar com a sistema de separació d'habitatges o d’habitacions.

Aquest sistema de construcció industrialitzada substitueix completament les parets tradicionals de ceràmica (totxo), i constitueix una solució constructiva integral ja que ofereix un envoltant perfecte, de manera que permet la seva utilització com a sistema d'aïllament tèrmic i acústic. La utilització del sistema Sismo dota als habitatges d'una alta certificació energètica, gràcies a que permet la completa eliminació dels ponts tèrmics.

 

COM ESTÀ CONFIGURAT AQUEST SISTEMA?

El sistema està configurat mitjançant un mòdul tridimensional, compost per una malla d'acer galvanitzat, i de panells de poliestirè expandit en els seus costats exteriors. Un cop instal·lada la malla d’acer i els panells, aquests s'omplen de formigó, el qual funciona com a material estructural.

Els mòduls Sismo es fabriquen de forma personalitzada per a cada projecte (a diferència d'altres sistemes de construcció, o dels prefabricats) i es produeixen ràpidament. Això, sumat a la seva ràpida i fàcil instal·lació en l'obra, suposa una reducció notable dels temps d'execució, cosa que fa que aquest sistema sigui altament rendible.

 

CONSTRUCCIÓ MODULAR

Sismo és un sistema de construcció industrialitzat modular,  ja que s’utilitzen panells d'encofrat perdut aïllant.

Com a sistema industrialitzat modular, es produeixen aquests panells de construcció segons el disseny marcat per l'arquitecte, per posteriorment ser traslladats fins a l'obra per al seu muntatge i instal·lació.

Aquests mòduls són versàtils i estan fets a mida, la qual cosa permet que s’adaptin a qualsevol tipus de construcció, i a qualsevol ubicació.

 

COMPONENTS I ÚS DELS MÒDULS

Els mòduls tenen una sèrie d’especificacions molt variades, segons el material emprat per a l'encofrat intern i extern, i la funcionalitat de la construcció: murs de càrrega, envans, forjats o coberta.

La configuració del sistema consisteix en un mòdul de 3 dimensions, compost per una malla d'acer galvanitzat, la qual funciona com a protecció i subjecció per als elements exteriors de la construcció, uns panells de farciment, que converteixen aquesta configuració en una estructura tancada, i formigó, amb el que es construeix internament l’estructura.

 

LES MALLES REFORÇADES

Les malles que es fan servir són tridimensionals, i es fabriquen amb acer galvanitzat, la qual cosa protegeix i alhora subjecta els elements d'acabat de la construcció.

Les funcions de la malla són les següents:

 

  • És l'estructura que rep el farcit dels panells, per fer l'encofrat.
  • Fa d’armadura i ancoratge d'acabats i revestiments.
  • Fa de guia per a l'armadura del formigó.
  • La malla es fabrica amb les dimensions especificades a cada projecte, i serveix per col·locar l'encofrat perdut, que sol ser un material aïllant.

 

 

ELS PANELLS DE FARCIMENT

La trama 3D es converteix en una estructura tancada gràcies als panells de farciment d'aïllament.

Es poden emprar diferents tires aïllants, en diversos gruixos i materials (com poliestirè expandit, plaques de fibrociment o llana mineral, entre d'altres), segons les especificacions del projecte. Les funcions d’aquestes tires són principalment d'aïllament i suport de l'acabat interior i exterior.

Utilitzant els panells de farciment adequats, la malla es converteix en un sistema tancat, creant una solució constructiva integral per a tota l'edificació.

 

EL MATERIAL ESTRUCTURAL

Tal com hem comentat anteriorment, la instal·lació dels panells de farciment crea un espai tancat que, un cop instal·lat, s’emplena amb material estructural (normalment formigó), permeten que el mur quedi acabat. Segons el propòsit de l’estructura, el material a utilitzar serà un o altre, d'acord amb la normativa aplicable.

El mòdul resultant tindrà l'altura de la planta i les dimensions que s'hagin especificat en el projecte, quedant preparat per a instal·lacions i acabats.

 

Si estàs buscant un equip que construeixi l’estructura de la teva futura llar, Bloc Habitatge és el que busques. Et garantim una estructura molt eficient, poden arribar inclús a aconseguir un habitatge passiu! Informeu-vos sense compromís.

 

Truca'ns al 872 50 24 00

info@blochabitatge.com