Necessito aïllar el meu habitatge

Oferim un servei de col·locació d'aïllament tèrmic exterior, també anomenat SATE, perfecte per a millorar l'eficiència energètica tant de cases de nova construcció com de segona mà. 

 

Què és el SATE o Sistema d'Aïllament Tèrmic Exterior?

Quan parlem del SATE, ens referim a un dels elements més característics del sistema d'aïllament tèrmic exterior d'un edifici. Col·locat mitjançant la fixació mecànica o adhesiva en la cara exterior de l'edifici, i protegit per un revestiment exterior, permet un estalvi substancial d'energia.

És utilitzat per a la rehabilitació d'edificis i per a obres de nova construcció, ja que l'aïllament d'una façana per l'exterior frena l'entrada de calor a l'estiu i la pèrdua de calor a l'hivern, aconseguint així un ambient saludable i confortable, alhora que aconseguim un estalvi important en calefacció i aire condicionat.

Els SATE es classifiquen en funció dels materials aïllants que s'utilitzin i també segons el tipus d'acabats. És important respectar la concepció del SATE com un sistema de façanes integral, pel que cada component forma part del conjunt.


Perquè aïllar amb SATE?

Un SATE que incorpora un òptim gruix d'aïllament garanteix disminucions molt importants de l'energia dissipada cap a l'exterior, el que suposa una reducció del consum de combustibles d'entorn el 30%, aconseguint un estalvi energètic continu i consistent.

Són varis els avantatges del sistema d'aïllament tèrmic exterior, i les principals són:

  • Eliminació de fronts de forjat, pilars i caixes de persiana.
  • Es redueix el risc de condensacions.
  • Són impermeables a l'aigua de la pluja i permeables al vapor d'aigua.
  • Re valoren l'immoble econòmicament.
  • L'espai interior habitable de l'habitatge no es veu reduït.
  • Reducció del consum energètic, per tant, estalvi econòmic.


A més, en ser un sistema que es col·loca per l'exterior de l'habitatge, evitem embrotir l'interior, de manera que els propietaris poden seguir fent vida normal. 

Consulta'ns!